CHUYÊN ĐỀ CẤP TỔ RA ĐỀ MA TRẬN CUỐI HỌC KỲ CỦA TRƯỜNG TH TÀ TÉ

Ngày 11/4/2019 trước khi bước vào kỳ kiểm tra cuối năm học trường TH Tà Té đã tổ chức thực hiện lên chuyên đề cấp tổ để nâng cao chất lượng đề kiểm tra theo ma trận. Được sự phân công của chuyên môm nhà trường, tổ khối 2+3 của nhà trường đã thực hiện chuyên đề. Trong buổi chuyên đề tất cả các thầy cô giáo đã được hiểu hơn về ma trận đề và được giải thích 1 số thắc mắc khi ra đề ma trận cuối học kỳ

Ảnh buổi chuyên đề.

Trong buổi chuyên đề các đồng chí đã nhiệt tình đóng góp ý kiến để có thể làm được đề theo ma trận 1 cách tốt nhất chuẩn xác nhất cho kỳ kiểm tra cuối năm học.