CHUYÊN ĐỀ CÂP TRƯỜNG VỀ PHÒNG CHỐNG LŨ LỤT VÀ THIÊN TAI.

Ngày 29/3 với sự có mặt của 192 em học sinh và các thầy cô giáo trong nhà trường, Đ/C Nguyễn Cảnh Toàn đã lên chuyên đề dậy hoạt động Ngoại khóa với bài Phản ứng phòng chống thiên tai cho tất cả các em học sinh của nhà trường. Để giúp các em học sinh có 1 kiến thức tốt phòng tránh các thiên tai đáng tiếc. Đó là một buổi học đầy kiến thức cho các em học sinh.

Ảnh buổi chuyên đề