GIỜ RA CHƠI CỦA HỌC SINH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC TÀ TÉ

Ngày 4 tháng 4 năm 2019, trong giờ ra chơi các em học sinh lớp 3a2 đã ngồi tại lớp đọc báo

Để giải trí sau những giờ hoc căng thẳng, trong giờ ra chơi, các em học sinh lớp 3a2 đã ngồi tại lớp đọc báo. Mỗi một bài báo có những câu chuyện, câu thơ, câu đố  khác nhau. Điều đó đã tạo sự hứng thú cho các em yêu thích tim hiểu

Hình ảnh các em đọc báo.