HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC CA MÚA HÁT ĐẦU VÀ GIỮA GIỜ CỦA CÁC EM HỌC SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG.

Hoạt động đầu và giữa giờ là những hoạt động không thể thiếu trong các buổi học, nhằm giúp học sinh có 1 tinh thần thỏa mãi nhất trước khi vào học, và rèn luyện sức khỏe cho các em học sinh. Nhà trường còn thường xuyên tập cho các em các bài mua và thể dục mới cho các em thích thú hơn.

Ảnh hoạt động múa, thể dục của các em học sinh