HỌC SINH NHÀ TRƯỜNG LAO ĐỘNG DỌN DẸP SÂN TRƯỜNG VÀ QUANH SÂN TRƯỜNG ĐỂ CÓ MỘT TRƯỜNG SẠCH.

Một tuần một lần học sinh trong trường tổ chức một buổi lao động tổng vệ sinh sân trường và ngoài sân trường chăm sóc bồn hoa và rau của nhà trường tạo ra một quang cảnh sân trường và ngoài sân trường sạch đẹp.

Ảnh học sinh vệ sinh đường ngoài cổng trường

Ảnh học sinh trường nhặt và quét lá cây trong khu vườn cây của trường