HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC TÀ TÉ CHĂM SÓC BỒN HOA CÂY CẢNH

Ngày 4 tháng 3 năm 2019 các em học sinh trường tiểu học Tà Té chăm sóc bôn hoa cây cảnh

Để tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp các em học sinh ở trường tiểu học Tà Té  đã chăm soc bồn hoa cây cảnh của lớp minh. Vào tháng 4 thời tiết hành khô lên các em học sinh phải tăng cường tưới nước cho cây hoa để cây hoa phát triển .

HÌnh ảnh: Em Lò Văn Kiều đang tưới hoa

Hình ảnh: em Hờ Bảo Hoàn tưới hoa

Hinh ảnh: em Phàng Thị Lan tưới hoa

 

Hình ảnh: em Lò Thị Huỳền tưới hoa