HỘI THAO GIỮA HỌC SINH CÁC LỚP VỚI NHAU TRONG NGÀY LỄ TỔNG KẾT.

Trong ngày vui tổng kết năm học. Nhà trường đã tổ chức phần hội cho các em học sinh thi đấu các trò chơi dân gian với nhau. Cuộc thi diễn ra sôi nổi trước sự cổ vũ của thầy cô và các em học sinh trong nhà trường.