LAO ĐỘNG XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG TH TÀ TÉ.

Ngoài việc lên lớp dạy các em học sinh, các thầy cô giáo còn thường xuyên tổ chức xây dựng nhà trường để trường ngày một đẹp hơn.