NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM HỌC

Nhà trường tổ chức họp phụ huynh nhà trường để thông qua 1 số nội dung và sự thống nhất giữa nhà trường và phụ huynh.

Sáng Ngày 14/10 nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh cho 195 em học sinh trong trường. trong buổi họp Cô giáo Trần Thị Nhạn Hiệu trường nhà trường đã thông qua thành tích năm học 2017 -2018 và phương hướng trong năm học 2018 -2019. thông qua buổi họp nhà trường và phụ huynh học sinh đã bầu ra trưởng ban cha mẹ học sinh của nhà trường, và thống nhất các khoản đóng góp trong năm học 2018 -2019.

Ảnh cô giáo Trần Thị Nhạn triển khai tới phụ huynh trong buổi họp

trong buổi họp 100% phụ huynh học sinh đều thống nhất và nhất chí về các khoản đóng góp và quy chế nhà trường đưa ra.

Ảnh Đ/C Ly A Lử Bí thư chi bộ thay mặt các phụ huynh lên phát biểu trong buổi họp\

Buổi họp đã diễn ra trong sự thống nhất nhất chí của 100% các phụ huynh.