TẬP HUẨN ĐÁNH GIÁ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG CỦA TRƯỜNG TH TÀ TÉ

Ngày 24/4/2019 trường TH Tà Té đã tổ chức tập huấn về đánh giá chuẩn hiệu trưởng nhà trường. Đ/C Trần Thị Nhạn Hiệu trưởng nhà trường đã tổ chức tập huấn cho toàn bộ giáo viên công nhân viên trong trường về đánh giá hiệu trưởng. Qua buổi tập huấn các Đ/c Giáo viên, công nhân viên trong trường đã hiểu hơn và biết cách đánh giá hiệu trưởng để có thể đánh giá hiệu trưởng nhà trường 1 cách công bằng đem lại quyền lợi cho nhà trường.

Ảnh buổi tập huấn.