TẬP HUẨN ĐÁNH GIÁ GIÁO VIỆN, CÔNG NHÂN VIÊN CỦA TRƯỜNG TH TÀ TÉ

Ngày 24/4/2019 trường TH Tà Té đã tổ chức tập huấn về đánh giá chuẩn giáo viên, nhân viên nhà trường. Đ/C Vũ Thị Lên giáo viên nhà trường sau khi đi tập huấn đánh giá chuẩn giáo viên, nhân viên trường học về đã tổ chức tập huấn lại cho toàn bộ giáo viên công nhân viên trong trường về đánh giá giáo viên, công nhân viên. Qua buổi tập huấn các Đ/c Giáo viên, công nhân viên trong trường đã hiểu hơn và biết cách đánh giá chính mình và đồng nghiệm của mình để có thể đánh giá 1 cách công bằng, khách quan đem lại quyền lợi cho bản thân và đồng nhiệm của mình.

Ảnh buổi tập huấn