TINH THẦN HỌC VÀ ĐỌC SÁCH CỦA CÁC EM HỌC SINH TRƯỜNG TH TÀ TÉ.

Lại một năm học sắp trôi qua, kỳ kiểm tra cuối năm học đang đến ngần. Để có được một kết quả tốt nhất cho kỳ kiểm tra cuối năm học các em học sinh đã tự bồi dưỡng kiến thức cho mình bằng nhiều cách khác nhau. Có thể là đọc sách, báo, chuyện hoặc tổ chức học nhóm.

Ảnh các em học sinh đọc sách, chuyện trong giờ ra chơi.

Ảnh các em học sinh tổ chức học nhóm khi tan học.